170 tys. pracujących obcokrajowców w mazowieckim

Wiadomości
Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wciąż rośnie. W całym kraju jest ich już prawie 662,5 tys., a w województwie mazowieckim 170 tys. Pracują legalnie, więc opłacają składki i mają prawo do świadczeń.

Z danych statystycznych ZUS wynika, że w mazowieckim wciąż przybywa cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. 31 grudniu 2018 r. było ich 156,3 tys., natomiast pod koniec sierpnia niemal 170 tys. Odnotowany wzrost wskazuje, że wysoki popyt na pracowników w Polsce wciąż skłania do poszukiwania ich wśród obywateli innych państw i, co ważne, oferowania im legalnego zatrudnienia. Dzięki temu składki obcokrajowców zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a w przyszłości będą mieć oni prawo do otrzymywania świadczeń.

Na czele Ukraińcy

Pomimo, że w regionie pracują przedstawiciele ponad 162 narodowości, to i tak wciąż najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Wg najnowszych danych jest ich ponad 104 032, co stanowi aż 61% pracujących u nas cudzoziemców. Daleko za nimi są Białorusini, których jest 14 420 (8,5%) i Wietnamczycy – 6 159 (tylko 3,6%). Największym wzrostem względem 31 grudnia poprzedniego roku mogą poszczycić się właśnie Ukraińcy (więcej o 11 446) i Białorusini (więcej o 1 499). Największe spadki to z kolei obywatele Wietnamu (mniej o 473), Chin (mniej o 446) i Nepalu (mniej o 233).

W Warszawie najwięcej

Województwo mazowieckie nie jest jednolite pod względem rozmieszczenia pracowników spoza naszego kraju. Spośród 169 857 zgłoszeń do ubezpieczeń aż 144 767 pochodzi z trzech warszawskich oddziałów ZUS, co stanowi 85% ogólnej liczby. Pozostałe oddziały również odnotowały jednak wzrost względem poprzedniego okresu. Wg stanu na 31 sierpnia w płockim oddziale, który obejmuje zasięgiem północną część województwa, jest 9 238 pracujących obcokrajowców, czyli o 1 867 więcej niż w grudniu 2018 r. Za wzrost odpowiadają głównie Ukraińcy, których przybyło 1 449, w sumie dając 6 107 osób.

Interesujący wydaje się fakt, że przybysze z zagranicy nieczęsto decydują się na założenie firmy w Polsce. Własną działalność w województwie mazowieckim prowadzi zaledwie 3,8% obcokrajowców (6 453 osób). Najwięcej firm jest w rękach Ukraińców, bo aż 1 345 (1,3% zgłoszeń do ubezpieczeń obywateli Ukrainy), ale wynika to zapewne z tego, że jest ich znacznie więcej niż pozostałych nacji. Przedsiębiorczością zaskakują natomiast Wietnamczycy, bo własną działalność prowadzi 668 osób, a to z kolei stanowi aż 10,8% obywateli tego państwa zgłoszonych do ubezpieczeń w Polsce.

Czym zajmują się cudzoziemcy w Polsce? ZUS przeanalizował zgłoszenia do ubezpieczeń z grudnia poprzedniego roku zwracając uwagę na sekcje PKD płatników składek. Okazuje się, że najwięcej obcokrajowców pracuje w dziale N obejmującym działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą (24,8%). Dalej znajduje się dział C – przetwórstwo przemysłowe (15,4%) oraz dział H – transport i gospodarka magazynowa (12,1%). Dopiero na czwartej pozycji jest budownictwo, czyli dział F, w którym zatrudnienie znalazło 11,6% cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco