18 zabytków z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza

Temat dnia, Wiadomości

Blisko 11 mln zł samorząd województwa przeznaczy na prace remontowe i konserwatorskie w 134 mazowieckich zabytkach. Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się m.in. kościoły w Opinogórze Górnej i Ratowie czy parki podworskie w Zielonej i Kroczewie. W subregionie ciechanowskim środki o łącznej wartości niemal 1,4 mln zł otrzyma 18 zabytków. – Wspieramy możliwie jak najwięcej obiektów. Każdy z nich ma swoją unikalną historię i jest ważnym elementem regionalnej tożsamości – zaznacza marszałek Adam Struzik.

 

Nabór organizowany z myślą o renowacji mazowieckich zabytków kolejny rok z rzędu cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo okresu pandemii, liczba zgłoszeń była rekordowa. Wpłynęło 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty, w tym 18 z subregionu ciechanowskiego.

 

– Znaczna część środków trafi na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach, ale także rewitalizację parków podworskich czy renowację kamienic – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Wiele z tych inwestycji to prace ratunkowe, które są konieczne dla zachowania bezcennych elementów architektury.

 

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Przekazane środki pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

 

– To bardzo ważny program w dziedzinie kultury, zwłaszcza dla lokalnych społeczności – zauważa radny sejmiku Konrad Wojnarowski. – W tym roku na liście znalazło się aż 18 projektów z subregionu ciechanowskiego. Mam nadzieję, że dzięki przekazanym środkom ważne dla mieszkańców miejsca zyskają nowe oblicze.

 

Wsparcie będzie udzielone m.in. na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Płońsku, konserwację ołtarza w kościele parafialnym w Opinogórze Górnej (pow. ciechanowski), prace ratunkowe w kościele pw. św. Antoniego w Ratowie (pow. mławski), rewitalizację parku podworskiego w Zielonej (pow. żuromiński), remont historycznych piwnic i korytarzy wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku, odnowienie ścieżek w parku podworskim w Kroczewie (pow. płoński), ratownicze prace konserwatorskie w gotyckim kościele w Gołyminie-Ośrodku (pow. ciechanowski), prace restauratorskie w kościele pw. Św. Trójcy w Bieżuniu (pow. żuromiński), konserwację polichromii w kościele pw. św. Anny w Strzegowie (pow. mławski) czy niezbędną konserwację elementów bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą (pow. płoński).

 

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco