W subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie w sumie 48 inwestycji

Temat dnia, Wiadomości

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 48 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą modernizację. Na ten cel przeznaczono blisko 4,5 mln zł z budżetu województwa.

 

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

 

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

W subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie w sumie 48 inwestycji, które otrzymają blisko 4,5 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. 46 projektów dotyczy budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 40 z nich zrealizują gminy (3,4 mln zł), a 6 powiaty (949 tys. zł). Kolejne 2 projekty realizowane przez gminy dotyczą modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji (117 tys. zł).

 

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Powiat Ciechanowski       Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00      100 000 zł

Powiat Ciechanowski       Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00      150 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Ciechanów Gm.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki – Rutki Głowice

Glinojeck  Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rumoka

Gołymin – Ośrodek    Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo Dziurawieniec, gmina Gołymin-Ośrodek

Grudusk   Przebudowa drogi gminnej Nr 120514W w miejscowości Strzelnia, gm. Grudusk

Ojrzeń    Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb

Opinogóra Górna  Przebudowa drogi gminnej Załuże -Imbrzyki – Sosnowo etap I

Regimin  Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb

Sońsk Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk dz. nr ew. 265, 2/3, 332 obręb 0006 Cichawy

 

 

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco