Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

Temat dnia, Wiadomości

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku. Pod obrady poddano wykonanie budżetu gminy za rok 2020. Rada Miejska udzieliła wotum zaufania dla burmistrza miasta i gminy.  Następnie w związku z pozytywną opinią na temat wykonania budżetu za 2020 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska w Glinojecku udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck Łukaszowi Kapczyńskiemu. Przed udzieleniem absolutorium, podjęto uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Wcześniej wszystkie komisje Rady Miejskiej w Glinojecku pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Absolutorium to możliwość dalszej pracy dla mieszkańców, we współpracy, zgodnie, choć z różnymi punktami widzenia, czasem po trudnych negocjacjach dochodzimy do porozumienia. To akceptacja kierunków w których podążamy. Bo warto pracować, bo jest z kim pracować- Radni, Sołtysi, Kierownicy, Pracownicy Urzędu i Jednostek podległych wszyscy dołożyli cegiełkę do tego absolutorium- podkreślał Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński

Fot. Dawid Marczewski

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco