Adam Krzemiński – nowo powołany prezes TMZC

Temat dnia, Wiadomości
W minioną sobotę w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium zaś nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:
Adam Krzemiński – przewodniczący, Eugeniusz Sadowski i Bernard Grzankowski – wiceprzewodniczący, Maciej Adamkiewicz – sekretarz, Zbigniew Tyburski – skarbnik.
W skład nowego zarządu weszli również: Bogumiła Umińska, Ewa Stangrodzka-Kozłowska, Hanna Długoszewska-Nadratowska, Ewa Gładysz, Mariusz Królewiecki, Dariusz Bralski, Krzysztof Ostromecki, Marek Zalewski, Aleksander Kociszewski, Maria Klonowska, Tomasz Falęcki, Zbigniew Tyburski, Jacek Hryniewicz, ks. Eugeniusz Graczyk.
– Członkowie ustępującego Zarządu i członkowie Towarzystwa podziękowali Eugeniuszowi Sadowskiemu, który funkcję prezesa Towarzystwa pełnił osiem kadencji. Wielki ukłon dla Eugeniusza Sadowskiego za tak wiele pracy położonej na rzecz naszego miasta, ale także za umiejętność tworzenia ciepłej i pełnej wzajemnego szacunku atmosfery, za życzliwość i pomoc w każdej sytuacji – informuje TMZC
Fot. TMZC

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco