Analiza wskaźników wskazuje na stabilną kondycję finansową Powiatu Ciechanowskiego

Temat dnia, Wiadomości
Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. było materiałem wyjściowym do analizy kondycji finansów Powiatu, nie tylko za dwa pierwsze kwartały.
-Razem z Panią Skarbnik Hanną Dworecką przeanalizowałyśmy podstawowe wskaźniki finansowe, które dla Powiatu Ciechanowskiego są na bardzo bezpiecznym poziomie. Wykonanie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze kształtuje się odpowiednio na poziomie 57% dla dochodów i 42% dla wydatków. Obecnie realizujemy 21 zadań inwestycyjnych jednorocznych i 11 wieloletnich, na ten rok zaplanowaliśmy wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 20 mln zł., co stanowi blisko 16% budżetu.
Sytuacja Powiatu dzięki prowadzonej racjonalnej polityce wydatkowej i ostrożnym planowaniu dochodów, pomimo trudnej sytuacji ogólnej jest stabilna i pozwala na spokojną realizację przyjętej strategii rozwoju Powiatu. To ogromna zasługa Pani Skarbnik i całego pionu finansowego za co składam serdeczne słowa podziękowania – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.
Fot. Joanna Potocka-Rak.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco