Bardzo Młoda Kultura

Kultura

To już druga edycja Programu. Poprzednia była realizowana w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Tym razem operatorem regionalnym jest MOK “Amfiteatr” w Radomiu. Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie jest skierowana do nauczycieli i animatorów kultury. Jej celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Osią programu jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

Planowane działania na 2019 rok:

Konkurs na współorganizację projektów

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury.

Nagroda

Wyłonione zostanie 6 projektów z różnych subregionów, które otrzymają nagrodę w wysokości do 6 000 zł.

Gdzie i kiedy można realizować zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty mogą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy, w terminie 01.09.2019 – 31.10.2019.

Więcej informacji konkursie na stronie: www.mazowia.org.pl

III Konwent Animatorów Kultury i Konferencja otwierająca “Bardzo Młodą Kulturę 2019-2021: Mazowieckie”

26.09.2019-28.09.2019, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej “Elektrownia” w Radomiu. W ramach konferencji planowane jest przedstawienie założeń programu, przedstawienie dobrych praktyk z poprzednich 3 lat, zaprezentowanie zwycięskich projektów wyłonionych w ramach konkursu grantowego oraz warsztaty. Uzupełnieniem będą wizyty studyjne w instytucjach kultury z subregionu radomskiego.

III. Szkolenia dla przedstawicieli sektora kultury i oświaty w wybranych miastach województwa.

Organizator planuje realizację szkoleń podnoszących kompetencję odbiorców Programu. Pierwsza seria szkoleń potrwa do 31 lipca i będzie dotyczyła planowania działań w projektach z zakresu edukacji kulturowej oraz współpracy partnerskiej. Druga, odbędzie się na jesieni, tematyka będzie dostosowana do potrzeb uczestników.

Działania badawcze i diagnostyczne dotyczące edukacji kulturowej

W ramach projektu zbierane będą dane dotyczące edukacji kulturowej z województwa mazowieckiego. Organizatorzy planują także realizację działań diagnostycznych, których celem będzie analiza procesów powstawania i utrwalania partnerstw w projektach dofinansowanych w ramach Programu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco