Beata Kowalska p.o. dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gołotczyźnie

Temat dnia, Wiadomości

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.

-Powierza się z dniem 1 października 2021 roku Pani Beacie Kowalskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Pełnienie obowiązków, o którym mowa w § 1 następuje na czas określony, tj. do czasu zatrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2021r. Udziela się Pani Beacie Kowalskiej na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie pełnomocnictwa do kierowania całokształtem działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, wynikającym z jej zadań statutowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Fot. Powiat Ciechanowski

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco