Będzie drożej za ciepło – wzrost taryfy o 12 proc.

Temat dnia, Wiadomości

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRC.4210.20.7.2021.247.XV.ARy z dnia 25 sierpnia 2021 r. zatwierdził XV Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

PEC   zawiadamia, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 października 2021 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.  Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco