Betlejemskie Światełko Pokoju w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie

Temat dnia, Wiadomości

20 grudnia 2021 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie miało miejsce przekazanie przez przedstawiciela Związku Harcerstwa Polskiego symbolicznego Betlejemskiego Światełka Pokoju, które wręczone zostało na ręce dowódcy JRG mł. bryg. Piotra Kwasiborskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco