Budżet Obywatelski wystartował. Można składać projekty

Wiadomości

Do końca maja mieszkańcy Ciechanowa mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby, aby miasto w przyszłym roku zrealizowało w ramach ciechanowskiego budżetu obywatelskiego. 

Do zasad budżetu obywatelskiego, na wniosek mieszkańców i radnych, wprowadzono kilka modyfikacji, m.in. konieczność poparcia wniosku listą z podpisami mieszkańców.

Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla. W tej edycji wykluczone są projekty dotyczące nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, jednak można zgłaszać modernizacje i rozbudowy tych już istniejących, o czym pisaliśmy TUTAJ.

W czerwcu propozycję będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Mieszkańcy będą mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni.

W lipcu odbędzie się głosowanie. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16. rok życia – internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski.

Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania.

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w sierpniu.

Szczegóły dotyczące projektu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne TUTAJ.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco