Ciechanowscy uczniowie z nagrodami od prezydenta miasta

Temat dnia, Wiadomości

27 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta.

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów w ratuszu wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Najlepsi uczniowie ciechanowskich szkół otrzymają gratyfikacje finansowe I stopnia w wysokości 1000 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 600 zł.

Wśród nagrodzonych są m.in. laureacij i finaliści konkursów przedmiotowych z fizyki, matematyki, historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie,

Nagrody I stopnia:

Natalia Olszak  – SP3
Maximilian Jan Jurczykowski – SP4  
Adrian Smosarski – SP 5 
Klaudia Stańczyk  – SP6  
Karolina Filipowicz – SP7 
Mikołaj Wiśniewski – TWP
Natalia Milewska – STO

Nagrody II stopnia:

Lena Koncewicz – SP1
Laura Michniewicz – SP1
Karolina Kuczyńska – SP3
Bartosz Humięcki – SP3 
Aleksandra Redwanowska – SP3
Krzysztof Leonard Kurbanow – SP4
Nikola Dołęgowska – SP4
Alicja Borczon – SP5
Maria Tyszka – SP5
Aleksander Dworecki  – SP6
Sylwester Rogalski – SP6
Szymon Grzywiński – SP7
Zofia Nicman –  SP7
Paulina Pawłowska – TWP
Mikołaj Olszewski – TWP
Michalina Wilkowska – STO
Jan Dmochowski – STO
Maja Maria Falkowska  – STO  
Katarzyna Płoska –  STO
Piotr Gerwatowski – STO 

Nagrodzeni uczniowie musieli wykazać się wysoką średnią ocen i spełnić część warunków, jak: osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim, wysokie wyniki sportowe w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, praca w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako osoba funkcyjna lub promowanie miasta swoimi osiągnięciami artystycznymi literackimi lub naukowymi.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco