Czerwcowa sesja Rady Miasta

Temat dnia, Wiadomości

Jednym z tematów 40. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W 2020 r. miejska spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 2,4 mln zł. Decyzją prezydenta PUK przekaże z zysku 1 mln zł do budżetu miasta. Podczas obrad przeprowadzonych 24 czerwca w formie wideokonferencji radni rozpatrzyli 11 projektów uchwał.

Samorządowcy zmodyfikowali Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet na 2021 r. Dodano nowe zadanie inwestycyjne – przebudowę drugiego fragmentu ul. Dygasińskiego.

Aktualizacji poddano strategia rozwoju Ciechanowa do 2023 r. Radni wyrazili zgodę na wniesienie prawa własności w formie aportu do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Tym samym niepieniężny kapitał spółki zwiększył się o niezabudowaną działkę znajdującą się w obrębie Śródmieścia. Na przejętym terenie usytuowane będą obiekty techniczne: kontener kogeneracji gazowej oraz stacja transformatorowa.

Województwu Mazowieckiemu udzielono pomocy rzeczowej w wysokości 60 270 zł. Tyle wyniosą koszty opracowania i przekazania koncepcji oraz dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 617 łączącej Ciechanów z Przasnyszem. Projektowana inwestycja dotyczy budowy chodnika w ul. Przasnyskiej. Decyzją miejskich samorządowców zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedłużono do 30 czerwca 2024 r. To kolejna zachęta dla przedsiębiorców do tworzenia na obszarze miasta nowych inwestycji i co za tym idzie nowych miejsc pracy.

Radni wyrazili aprobatę na zbycie czterech działek leżących na Śmiecinie oraz podpisanie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy na okres powyżej 3 lat bez trybu przetargowego.

Sesja odbyła się w formule wideokonferencji oraz była transmitowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco