Delegacja strażaków do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Temat dnia, Wiadomości
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podjął decyzję w sprawie oddelegowania 60 strażaków PSP, posiadających uprawnienia ratowników medycznych, do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Strażacy będą pełnili dyżury od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku. Wśród oddelegowanych strażaków nie brakuje strażaka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej naszej komendy – sekc. Robert Dikau.
1 kwietnia 2021 r. ze strażakami – ratownikami medycznymi z województwa mazowieckiego delegowanymi do służby w CSK MSWiA w Warszawie spotkał się st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP, który skierował słowa uznania i podziękowania do strażaków za bezpośrednią pomoc w walce z pandemią na pierwszej linii frontu.
Mazowiecki komendant wojewódzki PSP podkreślił, że udzielone wsparcie systemu ochrony zdrowia ze strony ratowników medycznych PSP ma istotne znaczenie w ratowaniu życia i zdrowia podczas trzeciej fali pandemii koronawirusa.
Fot. KP PSP Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco