Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości Ruszkowo.

Temat dnia, Wiadomości
W dniu 20 września 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1228W – przejście przez miejscowość Ruszkowo’’.
Generalnym Wykonawcą zadania jest – Z.U.H. „MARBUD” mgr inż. Mariusz Piętka Ciechanów.
Remont drogi przewiduje poszerzenie jej nawierzchni do 4,5 m. Zostanie ułożona warstwa wiążąca i warstwa ścieralna 2 x 4 cm i zostaną uzupełnione pobocza. Dodatkowo zostaną oczyszczone rowy po obu stronach.
Koszt zadania, to około 299 tys. zł.
Termin wykonania zadania wynosi do 20.11.2021 r.
Po przedstawieniu harmonogramu prac i czasowej organizacji ruchu w ciągu 14 dni planowane jest przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy.
Fot. PZD Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco