PUP w Ciechanowie chwali się spadkiem bezrobocia

Wiadomości

Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Latko, w powiecie ciechanowskim w ciągu ostatniego roku spadało bezrobocie.

Według analiz stopa bezrobocia w naszym powiecie od grudnia 2016 do grudnia 2017 roku zmalała o 3,4 proc. Na koniec 2016 roku wynosiła 13,4 proc., natomiast w grudniu 2017 roku było to już 10,8 proc. We wszystkich gminach naszego powiatu spadek bezrobocia na koniec 2017 roku wyniósł łącznie 22 proc.

Na koniec ubiegłego roku w samym Ciechanowie zarejestrowanych bezrobotnych było 1840, w 2016-2235. W okolicznych gminach sytuacja wyglądała podobnie. Dla przykładu- w gminie Ciechanów bezrobotnych w 2017 roku było 230 , w 2016 natomiast 306. W gminie Sońsk – 242 osoby bezrobotne w 2017 roku, rok wcześniej 294. W Opinogórze Górnej – 263 w 2017, 306 w 2016 roku. W Ojrzeniu 194 w 2017 roku, 241 w 2016 oraz w Regiminie – 241 w 2017,  282 w 2016.

Największą grupę bezrobotnych na koniec grudnia stanowili pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy były to 864 osoby tj. 23,5 % ( w 2016- 1173 osoby-26,1 %)
Jeżeli chodzi o wiek, najliczniejszą grupą są bezrobotni w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat – 1022 osoby czyli 27,8 %. W 2016 roku były to 1222 osoby czyli 27,2%.
Z wykształceniem zasadniczym zawodowym bezrobotne są 1052 osoby – 28.6% (1340-29,8%). Z wykształceniem gimnazjalnym i niższym -980 osób- 26,6 % (1238-27,5%). Istotnym wyznacznikiem potencjału zarejestrowanych bezrobotnych jest również posiadany staż pracy. Najwięcej jest osób, które posiadają staż pracy od roku do 5 lat (25,4 %) czyli 935 osób. Rok wcześniej było to 1070 osób (23,8 %)

Jak wynika z danych urzędu pracy w Ciechanowie, w 2017 roku łącznie zarejestrowanych bezrobotnych było 5 919 osób, w tym 2 769 kobiet (46,7%). W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 6 732 osoby, a 3 615 z nich podjęło zatrudnienie.

Duże znaczenie w spadku bezrobocia ma skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych przez ciechanowski pośredniak.

– W ubiegłym roku Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ciechanowie na ten cel udało się pozyskać blisko 13 mln złotych. Te pieniądze pozwoliły na stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, czy też założenie działalności gospodarczej. To cały czas procentuje i dalej będzie procentować właśnie w postaci spadku bezrobocia w naszym powiecie – mówi dyrektor Latko.

2 komentarze do “PUP w Ciechanowie chwali się spadkiem bezrobocia”

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco