Dodatkowe wsparcie z budżetu Mazowsza dla ciechanowskiego szpitala

Wiadomości

Ponad 17 mln zł z budżetu Mazowsza trafi do ciechanowskiego szpitala. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego.

 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik dodatkowe środki to efekt dobrego zarządzania budżetem województwa. Mamy stabilną sytuację finansową. Gospodarujemy tym, co mamy, a wszelkie oszczędności przesuwamy na inne zadania. Mamy świadomość, że sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo dynamiczna i musimy być przygotowani na wszystko. Inflacja rośnie, ceny rosną. Dlatego w wielu przypadkach musimy weryfikować koszty prowadzonych przez nas inwestycji. Pojawiają się też nowe zadania i projekty, na które czekają nasi mieszkańcy, a my szukamy różnych możliwości i rozwiązań by je zrealizować.

Dzięki dodatkowemu wsparciu samorządu Mazowsza Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie  otrzyma ponad 17 mln zł. Środki te umożliwią uruchomienie postępowania przetargowego na prace związane z przebudową i modernizacją budynku, w którym mieści się oddział zakaźny oraz na naprawę sieci wodnej w placówce.

Fot. SSzW Ciechanów

 

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco