Dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej – ruszył nabór wniosków

Wiadomości

Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, który pozwoli na modernizację dróg.

Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Dla województwa mazowieckiego dofinansowanie wynosi prawie 48 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60% lub 80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinansowanych zadań dla gmin to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.

Wnioski można składać do 16 kwietnia- osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, drogą pocztową na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ.

 

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco