Droga pożarowa to nie parking

Temat dnia, Wiadomości

W październiku i listopadzie Straż Miejska prowadziła akcję „Droga pożarowa”. Jej celem była eliminacja przypadków pozostawiania pojazdów na drogach pożarowych lub w innych miejscach utrudniających działania ratownicze.

Przeprowadzono 12 kontroli, podczas których ujawniono 4 naruszenia przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W zakresie oznakowania dróg pożarowych ujawniono cztery nieprawidłowości:

  • brak znaku D – 41 „Koniec strefy zamieszkania” przy ul. Sikorskiego 4A od strony wjazdu do tunelu;
  • nieczytelny znak P – 21 „powierzchnia wyłączona” przy ul. Ściegiennego 1, 3, 8.

Nieprawidłowości oznakowania zgłoszono do zarządcy terenu.

Na co dzień mało kto przejmuje się parkującymi samochodami na „Drogach pożarowych”. Każdy jednak powinien być świadomy ich wpływu na czas dotarcia służb ratowniczych. Nieprawidłowo zaparkowany pojazd to dłuższy dojazd strażaków i innych służb ratowniczych na miejsce zdarzenia oraz dłuższe oczekiwanie na pomoc. To czas, który może decydować o życiu lub śmierci. W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Kierowców uprasza się o parkowanie w miejscach dozwolonych prawem.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco