Dzień Samorządu Terytorialnego – odznaczenia państwowe

Temat dnia, Wiadomości

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku. Z okazji obchodzonego dnia, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Belwederze, w trakcie której zostały wręczone odznaczenia samorządowcom m.in. z województwa mazowieckiego. Ponadto, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz za zasługi dla niepodległości, łącznie uhonorowano 11 osób. Złoty, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Po wspólnym wysłuchaniu hymnu państwowego, Wicewojewoda przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Pani Barbara Galicz

Pan Marek Piotr Marcinkowski

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Pan Andrzej Bracha

Pan Stanisław Kostyra

Pani Krzysztof Laska

Pan Jan Paweł Ługowski

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Pan Stanisław Jasiński

Pan Łukasz Kapczyński

Pan Rafał Józef Kowalczyk

Pan Paweł Mostowy

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony został:

Pan Waldemar Józef Pałys

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco