Dziewięć mazowieckich miast zyska obwodnice

Temat dnia, Wiadomości

Dwie z dziewięciu obwodnic: Lipska i Pułtuska są już w realizacji. Kolejnych siedem obwodnic jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej. Za sprawą rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, województwo mazowieckie zyska dziewięć obwodnic

Obwodnica Ciechanowa

29 kwietnia 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie STEŚ-R i materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60.

Szesnaście kilometrów po nowym śladzie
To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Ciechanowa. Zakładamy, że trasa zostanie zbudowana po południowej stronie miejscowości. Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji
Obwodnica Ciechanowa, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i poprawa warunków ruchu w samych Ciechanowie.

Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Planowany harmonogram realizacji:
– do końca 2022 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej
– 2024 r. – ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj
– 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
– 2026-2028 – planowane lata realizacji robót budowlanych.

Fot. GDDKiA

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco