Ewa Krajza Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Temat dnia, Wiadomości
Decyzją Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie została Pani Ewa Krajza.
-Wyniki przeprowadzonego konkursu, doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowa doskonała współpraca, zdecydowały o jednogłośnym stanowisku Zarządu ws. powołania na stanowisko Dyrektora ZSTCKU.
Życzymy realizacji ambitnych planów związanych m.in. z rozwojem kształcenia zawodowego w zarządzanej placówce.
Razem z Wicestarostą Panem Markiem Marcinkowskim mieliśmy ogromną przyjemność przekazania Uchwały Zarządu i złożenia gratulacji – poinformowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak
Fot. Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco