Gmina Sońsk: Uwaga, bakterie w wodzie

Wiadomości

– Woda w niektóre dni śmierdzi chlorem. Jest to bardzo uciążliwa sytuacja. O tym, że woda nie nadaje się do spożycia bez wcześniejszego przegotowania dowiedziałam się dopiero w lutym. Taka sytuacja panuje podobno już od października- żali się jedna z mieszkanek Sońska.

1800 mieszkańców z sześciu miejscowości gminy Sońsk: Gołotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk, Strusinek oraz część nieruchomości w miejscowości Szwejki od października ubiegłego roku boryka się z nienadającą się do spożycia wodą. O tym, że problem nadal istnieje i  pojawia się systematycznie, przeczytać możemy na stronie urzędu gminy Sońsk.  Komunikat, w którym Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie informuje o zanieczyszczeniu wody, został umieszczony 20 lutego br.

Sprawą zanieczyszczonej wody ciechanowski sanepid zainteresował się już pod koniec października. Wtedy, po przeprowadzonych badaniach okazało się, że w wodzie wykryto bakterie coli. Sytuacja została opanowana ale problem szybko powrócił. Niestety badania próbek wody, pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych na urządzeniach wodociągu Gołotczyzna z 29 stycznia i 12 lutego ponownie wykazały obecność tych bakterii.  Jak się okazało woda nadaje się do spożycia dopiero po przegotowaniu, o czym nie wszyscy mieszkańcy gminy wiedzieli od razu.

Woda w Gołotczyźnie dostarczana jest przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Ciechanowski sanepid nakazał zakładowi podjęcie działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie.

W odpowiedzi na decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia Zakład Usług Wodnych wystosował pismo, w którym informuje o tym, że nieznane są im przyczyny punktowych skażeń wody i, że przystąpili do intensywnego płukania sieci wodociągowej.  Stąd zapach chloru, który stanowi dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ciechanowie uspokaja:

– Stwierdzone niezgodności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń. Pamiętajmy jednak, że wodę przed spożyciem należy przegotować.

Działania poprawiające jakość  wody potrwać mają do 9 marca. O sprawie informować będziemy na bieżąco.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco