Ile czekolady rocznie zjadasz? Sprawdź, czy mieścisz się w średniej krajowej

Po godzinach

12 kwietnia przypada Światowy Dzień Czekolady. Polacy jedzą jej coraz więcej. W 2016 roku łączne spożycie tego przysmaku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło około 6,3 kg i było o prawie 30 proc. większe niż w 2011 roku –  oceniają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, powołując się na dane GUS za 2016 rok o dostawach czekolady na rynek krajowy.

Dynamiczny wzrost spożycia w gospodarstwach domowych
Szczególny wzrost zainteresowania czekoladą zaobserwowano w gospodarstwach domowych. W ciągu trzech lat jej spożycie w przeliczeniu na jedną osobę zwiększyło się o 1/3 do 2,4 kg rocznie, a w okresie pięciu lat wzrosło aż o 122 proc.
Spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych, w których skład wchodzą też m.in. batony i cukierki czekoladowe, w gospodarstwach domowych jest związane z uzyskiwanymi dochodami. W 2016 roku w grupie 20 proc. gospodarstw o najniższych dochodach spożycie tych produktów wyniosło 1,68 kg na osobę rocznie, podczas gdy w grupie 20 proc. gospodarstw o najwyższych dochodach ukształtowało się na poziomie blisko dwukrotnie większym.
– Czekolada i wyroby czekoladowe są jednymi z produktów żywnościowych, które najsilniej reagują na zmiany poziomu dochodów w gospodarstwach domowych. W latach 2012-2016 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych zwiększył się o 19,4 proc., co było jednym z powodów, dla których spożycie czekolady i wyrobów czekoladowych tak dynamicznie wzrosło – mówi Paweł Wyrzykowski, analityk rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Polska czekolada cieszy się popularnością wśród naszych sąsiadów
Według danych GUS, w 2017 r. w dużych zakładach wyprodukowano 247 tys. ton czekolady (łącznie z białą), czyli o 16 proc. więcej niż pięć lat wcześniej. Warto zauważyć, że coraz większa część produkowanej w Polsce czekolady trafia na rynki zagraniczne. Według danych Eurostat w ubiegłym roku Polska była piątym największym eksporterem czekolady w Unii Europejskiej. Z naszego kraju wywieziono 115,3 tys. ton czekolady, podczas gdy w 2012 r. było to 77,3 tys. ton.
W 2017 roku czekolada z Polski trafiła na rynki 111 krajów. Co jednak istotne, wciąż do Polski trafia więcej czekolady niż z niej wyjeżdża. W 2017 r. wolumen importu do naszego kraju wyniósł 128,1 tys. ton i był o 71 proc. większy niż w 2012 r. Prawie 1/3 sprowadzonej do Polski czekolady trafiła z Niemiec (40,8 tys. t). Drugim największym dostawcą do naszego kraju były Włochy (14,2 tys. t), a trzecim Holandia, skąd zakupiono 12,0 tys. ton.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco