Jesteś zainteresowany dotacją na wymianę pieca? Termin zgłoszeń przedłużony

Wiadomości

Termin naboru deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców gminy Ciechanów udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych zostaje przedłużony.

Przypomnijmy, że gmina Ciechanów będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wymianą starych pieców na bardziej ekologiczne, mogą składać jeszcze deklaracje. Termin został przedłużony do 13 kwietnia.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Gmina Ciechanów ubiegała się będzie o dofinansowanie w wysokości 80 proc. netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie  od 14 do 31 marca wypełnić i osobiście złożyć w urzędzie deklarację uczestnictwa. Formularze dostępne są w  pokoju nr 15 , na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl oraz u sołtysów. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać także pod numerem telefonu 23-672-22-10 wew. 115.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco