Kasa na przedszkole w Ciechanowie i drogę w Sońsku

Temat dnia, Wiadomości

Rozbudowa drogi powiatowej Wiśniewo-Wola Szydłowska, budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Stróżewie czy budowa przedszkola w Ciechanowie to tylko niektóre z 9 projektów z subregionu ciechanowskiego, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Podczas ostatniej sesji sejmiku radni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu inwestycji ważnych dla rozwoju regionu.

Na realizację programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 98 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, program znakomicie wpisuje się w prowadzoną przez samorząd województwa mazowieckiego politykę opartą na zasadach subsydiarności, pomocniczości i zrównoważonego rozwoju. – Chcemy w ten sposób pomóc samorządom w realizacji inwestycji, których same, z uwagi na swoje możliwości finansowe, nie byłyby w stanie sfinalizować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa infrastruktury drogowej, szkół, przedszkoli czy obiektów sportowych to projekty bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, ale niestety są bardzo kosztowne. Żeby powstały, nie wystarczą dobre chęci. Potrzebne są pieniądze, a budżety miast, gmin czy powiatów nie są z gumy. Dlatego pomagamy.

W tym roku radni województwa do realizacji wytypowali kolejne 82 projekty, z których 9 dotyczy subregionu ciechanowskiego. Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski przypomina, że program zajmuje już stałą pozycję w budżecie województwa. – Środki na realizację programu zostały zarezerwowane aż do 2023 r. Szansę na dofinansowanie mają zarówno małe, jak i duże inwestycje. Każda gmina, powiat czy miasto ma bowiem zupełnie inne oczekiwania, potrzeby i możliwości finansowe.

Na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 98 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć. W subregionie ciechanowskim wsparcie samorządu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego otrzymało 9 inwestycji na kwotę ponad 22,7 mln zł :

 

  Wnioskodawca Nazwa zadania  Łączna kwota dotacji
1. Powiat Ciechanowski Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 – Etap 1 (długość 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo – od km 5+447,00 do km 6+070,50 – Etap 2 (długość 623,5) 3 074 350,67 zł
2. Powiat Mławski Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne 4 000 000,00 zł
3. Powiat Żuromiński  Przebudowa dróg powiatowych Nr 4615W i Nr 4613W na odcinku Sinogóra – Syberia 4 000 000,00 zł
4. Gmina Miasto Raciąż Przebudowa ulicy Polnej 640 200,00 zł
5. Gmina Obryte Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz 600 000,00 zł
6. Gmina Sońsk Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drążewo i Bieńki Karkuty 969 000,00 zł
7. Gmina Miejska Ciechanów Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie 4 000 000,00 zł
8. Powiat Pułtuski Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji 1 507 198,63 zł
9. Gmina Załuski Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej
w Stróżewie
4 000 000,00 zł
SUMA 22 790 749,3 zł

Grafika. UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco