Komputer ogranicza moją wolność – konkurs plastyczny

Kultura

Konkurs plastyczny w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym w związku z ustanowieniem jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”.

Konkurs „Komputer ogranicza moją wolność” skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych powiatu ciechanowskiego. Celem konkursu jest:

1.Uświadamianie dzieciom problemu uzależnień, zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z komputera, Internetu.

2.Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

3.Rozwijanie uzdolnień plastycznych, zachęcanie do twórczej aktywności, promocja osób uzdolnionych plastycznie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej formatu A-3 lub A-4, związanej z tematem konkursu, dowolną techniką (rysunku, malarstwa, wydzieranki, wycinanki itp.).

Prace można dostarczać do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje związane z konkursem znajdują się na stronie internetowej Biblioteki https://www.bpciechanow.edu.pl/ oraz FB Biblioteki.

 

Fot. FB/ Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco