Konkurs na dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej został ogłoszony

Temat dnia, Wiadomości

Dotychczas pełniącym obowiązki dyrektora placówki jest były poseł Robert Kołakowski

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.

Fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco