Liczymy się dla Polski

Temat dnia, Wiadomości

Od 1 kwietnia do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Dotąd z obowiązku spisowego wywiązał się tylko co trzeci mieszkaniec województwa mazowieckiego. Wciąż można spisać się samodzielnie przez internet lub przez infolinię. Od 23 czerwca br. wsparcia udzielają rachmistrzowie terenowi, którzy przeprowadzają wywiady spisowe w domach i mieszkaniach.

Mazowsze na tle innych województw wypada bardzo dobrze – większy odsetek spisanych mieszkańców ma tylko najmniejsze w kraju województwo opolskie. Wciąż jednak, podobnie jak w całej Polsce, obowiązek spisowy wypełniła znacznie mniej niż połowa mieszkańców.

Na Mazowszu, w zestawieniu gmin, w których spisało się najwięcej mieszkańców, prowadzą gmina Stara Błotnica (95,92 proc.) oraz gmina Rusinów (93,67 proc.).

Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bezpośredniej rozmowie i przy wsparciu rachmistrza. W województwie mazowieckim od 23 czerwca br. osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku spisowego, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza.

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Wchodząc do mieszkania będą mieć założone maski i zachowywać bezpieczny odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wprowadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. Nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania żadnych dokumentów.

Warto zapamiętać, że rachmistrzowie nie proszą o dokumenty formalne, dowód osobisty, numer konta, nie pytają o dochody, majątek, posiadane nieruchomości, sprzęty w mieszkaniu, sposób spędzania wolnego czasu czy wyjazdy.

Jeśli pojawi się wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób zweryfikować. Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis jest do kontaktu rachmistrza.

Unikanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie. To z kolei grozi grzywną w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

Warto przypomnieć, że wciąż trwa konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Zgłoszenia gminy może dokonać w terminie od 15.07 do 30.09 2021 r. do godz. 23:59 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta bądź osoba upoważniona przez włodarza gminy. Zgłoszenia należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/

Więcej informacji na temat konkursu: https://bit.ly/3ryXX8r

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco