Luksus bez VAT-u

Na sygnale

KAS przerwała nielegalny handel samochodami

12 mln złotych mógł stracić budżet państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, trafne działania mazowieckich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przerwały nielegalny handel samochodami, 10 mln złotych  to łączna wartość mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych należności podatkowych.

Zaawansowane analizy ryzyka przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie, doprowadziły do wykrycia mechanizmu, który był wykorzystywany do uszczuplania podatku VAT na wielką skalę. W proceder zaangażowane były trzy podmioty z powiatu piaseczyńskiego. Według wstępnych wyliczeń, tylko w ciągu kilkunastu miesięcy, budżet państwa mógł stracić nawet  12 mln złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, przeszukali osiem posesji na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto, wszczęto trzy kontrole celno – skarbowe. Wspólnie z pracownikami Urzędu Skarbowego  w Piasecznie  zabezpieczono między innymi 26 luksusowych pojazdów oraz dokonano wpisu do hipoteki na 11 nieruchomościach. Zablokowano również środki finansowe na rachunkach bankowych, stanowiących własność osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Szacunkowa, łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 10 mln złotych.

„Izba Administracji Skarbowej w Warszawie  po raz kolejny przerwała nielegalny proceder  związany z uszczupleniem podatku VAT wielkiej wartości.  Nasze skuteczne działania są efektem  sprawnej analizy ryzyka i dotychczasowych doświadczeń w zwalczaniu tego typu  nadużyć. Z oszustwami podatkowymi walczymy  nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale również wszędzie tam, gdzie dochodzi do takich prób.  Przykładem może być jedno z naszych ostatnich ujawnień na terenie województwa podlaskiego i małopolskiego. Profesjonalnie i systematycznie  prowadzone działania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej i pracowników mazowieckiej Izby Administracji Skarbowej (IAS)  w ostatnim okresie  pozwoliły na zatrzymanie karuzel VAT, których działalność mogła narazić budżet państwa na straty w wysokości ponad 500 milionów złotych.”  – powiedział Robert Antoszkiewicz Dyrektor IAS w Warszawie.

Śledztwo w sprawie prowadzi naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

 

Info. Urząd Skarbowy w Ciechanowie

FOT. KAS

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco