Miasto wspiera aktywizację seniorów

Temat dnia, Wiadomości

Dzięki miejskiej dotacji ciechanowianie w wieku powyżej 55 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, lekcji języka angielskiego i rosyjskiego, muzykoterapii oraz warsztatów teatralnych i tanecznych. Zajęcia będą odbywały się do czerwca 2022 r.

Ciechanowskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu miasta rozpoczęło cykl zajęć dedykowanych osobom dojrzałym, które chcą zachować dobrą formę fizyczną i psychiczną, kontynuować naukę i utrzymywać kontakty z rówieśnikami.

Seniorzy mogą uczęszczać na aerobik, pilates, marsze nordic walking na miejskim stadionie i zajęcia aerobowe na krytej pływalni. Uniwersytet organizuje też lekcje dwóch języków: rosyjskiego i angielskiego (na różnych poziomach zaawansowania). W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze próby teatralne Sceny Trzeciego Wieku oraz Koła tanecznego w COEK Studio. W planach jest też organizacja muzykoterapii (chór dla seniorów) oraz jednodniowej wycieczki krajoznawczej dla członków Uniwersytetu.

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w siedzibie COEK Studio i na terenie miejskich obiektów sportowych.

Zapisy dla osób mających minimum 55 lat są możliwe pod numerem telefonu 604 314 371.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało wsparcie miasta na realizację zadania w ramach współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania publiczne na rzecz ciechanowian. Projekt ma na celu aktywizację seniorów oraz promocję zdrowia wśród mieszkańców miasta.

Fot. UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco