Międzypokoleniowa interaktywna ścieżka edukacyjna w Gołotczyźnie

Kultura

Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”, w kompleksie dworkowo-parkowym w Gołotczyźnie powstała międzypokoleniowa interaktywna ścieżka edukacyjna. Na jej oficjalne otwarcie pracownicy zapraszają już w najbliższy poniedziałek (21 października) o godzinie 13:00.

Międzypokoleniowa ścieżka edukacyjna w parku w Gołotczyźnie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprowadza ona odbiorcę po zabytkowym parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w którym znajdują się budynki z ekspozycjami: w „Krzewni” Domu Aleksandra Świętochowskiego, Dworku Aleksandry Bąkowskiej, dworku drobnoszlacheckim oraz w budynkach inwentarskich. Ścieżka edukacyjna obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe w tym pomniki, historię miejsca i postaci z nim związanych. Dzięki niej odwiedzający muzeum mogą skorzystać z planu tyflograficznego parku z opisami, (także w alfabecie Braille’a) oraz ze sprzętu multimedialnego w postaci audioprzewodników z wgraną audiodyskrypcją.

Czujniki zamontowane przy najciekawszych miejscach w parku automatycznie uruchomiają odpowiednią ścieżkę dźwiękową z audiodyskrypcją, co pozwala odbiorcy dostosować zwiedzanie do indywidualnych potrzeb.

Pomysłodawcą i autorem projektu jest Piotr Banasiak – kierownik działu oświatowego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, natomiast prace nad projektem koordynuje Łukasz Szpejewski –przewodnik muzealny z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie).

 

Fot. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco