Minister Mariusz Błaszczak w Ciechanowie

Temat dnia, Wiadomości

Szkolenie absolwentów klas wojskowych, którzy odbywają skróconą służbę przygotowawczą to pierwszy krok do wstąpienia kadetów do służby wojskowej. Dziś, minister Mariusz Błaszczak spotkał się z kadetami w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Minister wziął również udział w pikniku wojskowym ph. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

– W szkoleniu, obok żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej uczestniczą również absolwenci klas mundurowych. To młodzi ludzie, którzy przez lata kiedy kształcili się w szkole, w klasach mundurowych, oprócz wiedzy zdobywali umiejętności, które w przyszłości spożytkują jako żołnierze Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że jako oficerowie – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W piątek 2 lipca br. minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w uroczystym apelu z okazji skróconego szkolenia przygotowawczego absolwentów klas wojskowych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Tego rodzaju szkolenie trwa obecnie w 14 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Skrócona służba przygotowawcza jest skierowana do uczniów-kadetów szkół ponadpodstawowych, absolwentów projektu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Szkolenie, które trwa od tego roku 12 dni, kończy się przysięgą wojskową, co otwiera drogę do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

– Jest istotne, by jak najwięcej młodych ludzi wstępowało do Wojska Polskiego, bo dzięki temu nasza ojczyzna jest bardziej bezpieczna, a wojsko jest silniejsze. (…) Jeżeli młodzi ludzie po klasach mundurowych nie zostaną żołnierzami zawodowymi, to być może trafią do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale nawet jeżeli nie, to ci młodzi ludzie będą przeszkoleni i będą wiedzieli co zrobić w sytuacji zagrożenia – podkreślił szef MON.

Kadeci przez 3 semestry uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Łącznie absolwenci musieli odbyć i zaliczyć 185 godzin lekcyjnych. Szkolenie trwa 12 dni i zawiera kilkadziesiąt godzin zajęć (86) – głównie praktycznych (77). W jego trakcie kadeci wykonują strzelania, uczą się taktyki oraz poznają zasady dyscypliny wojskowej. Szkolenie kończy się egzaminem i przysięgą wojskową, po której absolwenci klas wojskowych uzyskują status żołnierza rezerwy.

Uroczystości z udziałem kadetów klas wojskowych towarzyszył piknik wojskowy „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Podczas pikniku żołnierze zaprezentowali współczesny sprzęt i wyposażenie Wojska Polskiego. Zainteresowani służbą mogli porozmawiać z żołnierzami i zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego. Na uczestników czekały również koncerty orkiestry wojskowej, pokazy musztry paradnej oraz propozycje kulinarne przygotowane przez polowe kuchnie wojskowe. Nie zabrało także atrakcji dla najmłodszych.

– Bardzo się cieszę, że na piknik wojskowy w Ciechanowie przyszli mieszkańcy Ciechanowa. To jest bardzo ważne miejsce, to są historyczne koszary, tutaj zawsze było Wojsko Polskie. Po 7 latach Wojsko Polskie wróciło do Ciechanowa. Dziś w tych koszarach mieści się jednostka wojskowa WOT, dowództwo i batalion 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Odbywają się tu szkolenia i ćwiczenia, jednostka się rozrasta – powiedział minister Błaszczak.

Szef MON zaprosił także wszystkich do udziału w uroczystościach, które będą się odbywały 15 sierpnia w całej Polsce z okazji święta Wojska Polskiego. Uroczystościom będą towarzyszyły pikniki wojskowe. – Wracamy do organizacji pikników pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, również pod tym hasłem w tym roku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, 15 sierpnia – powiedział szef MON.

Info. Fot. MON

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco