Minister Marlena Maciąg z wizyta w Regiminie i Ojrzeniu

Temat dnia, Wiadomości

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg omówiła m.in nowy program Polski Ład czyli Program Inwestycji Strategicznych który ma na celu m.in. zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy.

-Pani Minister złożyła symboliczną wiązankę w miejscu pamięci Adama Rzewuskiego w Lekowie. Następnie w swoim przemówieniu zwracając się do Seniorów, podkreśliła ich ważną rolę w życiu i kształtowaniu Polskich Rodzin oraz wyraziła swoją wdzięczność  a także zapewniła o dalszej opiece nad Seniorami. Pani Minister omówiła również nowy program Polski Ład czyli Program Inwestycji Strategicznych który ma na celu m.in. zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Po przemówieniach Pani Minister spotkała się z Seniorami w Klubie Senior+ w Lekowie , którzy podziękowali jej za wizytę. Pani Minister odwiedziła również Kościół pw. św. Stanisława BM w Lekowie. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, wiele cennych podpowiedzi i życzliwość. Dziękuję wszystkim przybyłym na spotkanie – informuje Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska

Fot. Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco