Mł. bryg. Jarosław Głuszkowski pożegnał się ze służbą

Temat dnia, Wiadomości

W Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie pożegnano mł. bryg. Jarosława Głuszkowskiego, który przeszedł na emeryturę

Mł. bryg. Jarosław Głuszkowski swoją drogę zawodową rozpoczął w 1989 roku od podjęcia nauki w Szkole Chorążych w Poznaniu. Po ukończeniu nauki od 1 sierpnia 1991 rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Pułtusku na stanowisku dowódcy sekcji. Od 1993 roku jest niezmiennie związany z ciechanowską jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Od 1 sierpnia 2008 roku pełni funkcję Kierownika Sekcji ds. Kwatermistrzowsko -Technicznych. Koordynując pracę Sekcji ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych niezmiennie, z dużym zaangażowaniem przejawiał fachowość w zakresie pozyskiwania środków finansowych na zakup pojazdów i specjalistycznego sprzętu służącego tutejszej jednostce. Mł. bryg. Jarosław Głuszkowski służył pomocą merytoryczną dla Zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych terenu powiatu ciechanowskiego w ramach działalności związanych z dotacjami. Pełniąc służbę w tutejszej jednostce niejednokrotnie podejmował się trudnych zadań często wykraczających poza ramowy zakres obowiązków, które miały niewątpliwy wpływ na polepszenie warunków pełnienia służby. W trakcie ponad 30 letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej był wielokrotnie nagradzany: w 2015 r. brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W latach 1995 -2007 otrzymał trzy medale za zasługi dla pożarnictwa. W 2012 roku otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. W uroczystości uczestniczyli strażacy PSP, pracownicy cywilni oraz wójt gminy Ciechanów. Na zakończenie nie mogło zabraknąć licznych życzeń i podziękowań od kolegów i koleżanek oraz okolicznościowych prezentów. Naszemu Koledze emerytowi, życzymy dużo zdrowia, pomyślności i zrealizowania wszelkich planów.

Opracował mł. kpt. Damian Kołpaczyński

 

 

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco