Na terenie Gminy Sońsk rozpoczęła się przebudowa DP 3428W w m. Koźniewo Wielkie.

Temat dnia, Wiadomości
Zadanie o długości 1,2 km przewiduje poszerzenie jezdni do 4,5 m, wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m i odwodnienia w postaci obustronnych muld trawiastych. Zostaną wybudowane również zjazdy do posesji sąsiadujących z drogą oraz przepusty pod koroną drogi. Nałożona zostanie warstwa wiążąca i warstwa ścieralna 2 x 4 cm.
-Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca wbuduje kanał technologiczny dla ewentualnych urządzeń teletechnicznych. Generalnym wykonawcą jest firma Bliźniaczek z m. Cichawy. Wartość zadania to blisko 600 tys. zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2021 r. – informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Fot. PZD Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco