Nagrody Starosty Ciechanowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone

Temat dnia, Wiadomości
W Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zostały wręczone Nagrody Starosty Ciechanowskiego dla Nauczycieli i Dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O wyjątkową oprawę artystyczną uroczystości zadbali zdolni uczniowie I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
Nagrody zostały przyznane następującym nauczycielom ze szkół i placówek, dla których Powiat Ciechanowski jest organem prowadzącym:
1. Pan Stanisław Szulc – nauczyciel I LO im. Zygmunta Krasińskiego
2. Pan Robert Widacki – nauczyciel I LO im. Zygmunta Krasińskiego
3. Pani Agnieszka Wichowska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema
4. Pan Przemysław Grochowski – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema
5. Pani Wioletta Ostrowska – Żerek – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza
6. Pani Joanna Maria Szerszeń – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza
7. Pan Zbigniew Kocot – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica
8. Pani Małgorzata Sobecka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego
9. Pani Dorota Potyrała – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego
10. Pani Dorota Ruszkowska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
11. Pani Bożena Mazińska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
12. Pani Wiesława Machul – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Fot. Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco