Najlepsi maturzyści oraz laureaci i finaliści olimpiad nagrodzeni

Temat dnia, Wiadomości
-Przekazywać nagrody naszej zdolnej młodzieży to naprawdę ogromna przyjemność. Najlepsi maturzyści oraz laureaci i finaliści olimpiad otrzymali dzisiaj stypendia Starosty. To nie był łatwy rok, ale jedno jest pewne, dla naszych uczniów nie ma przeszkód w osiąganiu najlepszych wyników. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję Wszystkim nagrodzonym, rodzicom oraz opiekunom – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak
Najlepsi maturzyści 2021 roku w powiecie ciechanowskim:
1. Anna Błaszczak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie;
2. Magda Zbrzeska – uczennica Technikum Nr 1 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie;
3. Małgorzata Młodzianowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
4. Małgorzata Rogowska – uczennica Technikum Nr 2 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie;
5. Justyna Perkowska – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie;
6. Karol Adam Szymczak – uczeń Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie;
7. Kacper Konwerski – uczeń Technikum Nr 4 w Ciechanowie w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.
Laureaci i finaliści olimpiad:
I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie:
1. Stanisław August Kowalski – laureat XLVII Olimpiady Historycznej;
2. Tomasz Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej;
3. Kacper Leszczyński – finalista XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej;
4. Weronika Wysmyk – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie;
5. Julia Niepytalska – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie:
1. Bartosz Konarzewski – finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
2. Zuzanna Klimkiewicz – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży;
3. Wiktoria Ostrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży;
4. Natalia Żebrowska – finalistka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie:
1. Paulina Karolak – laureatka XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Fot. Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco