Narodowy Spis Powszechny

Temat dnia, Wiadomości

1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać musi się każdy. Można to zrobić przez internet.

Spis jest obowiązkowy. Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu, czyli do 30 czerwca 2021 r.

 

Do aplikacji można się załogować korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię pod nr 22 279 99 99.

 

Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Gminnego Biura Spisowego w Ciechanowie w budynku Urzędu Miasta. Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę. Nr tel. 23 674 92 19 lub 674 92 45, e-mail: so@umciechanow.pl.

 

Jeśli z ważnych powodów ktoś nie spisze się przez internet lub w Urzędzie Miasta – może spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. Gdy skontaktuje się rachmistrz, nie można już odmówić udziału w spisie. W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99.

 

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:

  • Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
  • osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.spi.gov.pl.

UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco