Nie złożyłeś jeszcze projektu? To już ostatnia szansa

Wiadomości

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2020 można składać do końca czerwca. Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego należy załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla.

Zniesienie kryterium wiekowego dla osób składających wniosek i biorących udział w głosowaniu, dłuższy termin zgłaszania projektów, większa wysokość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań, brak weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym – to główne zmiany wprowadzone do Budżetu Obywatelskiego 2020. W tej edycji ponownie można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2019 rok było zawieszone.

Propozycje w lipcu i sierpniu będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Mieszkańcy będą mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu 3 dni. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

We wrześniu odbędzie się głosowanie. Udział w nim będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. W wyniku wielu postulatów mieszkańców w tegorocznej edycji zniesiona zostanie konieczność weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym.

Tak jak w poprzednich latach, w każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w październiku. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2020 roku.

W tej edycji wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów nie będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu. Będzie to kwota stanowiąca 1% wykonanych wydatków gminy, a nie jak dotychczas od wykonanych dochodów.

Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowane są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco