Nie żyje Jerzy Olszewski

Wiadomości

Farmaceuta, pedagog, regionalista, działacz sportowy i aktywny uczestnik życia społecznego.  Miał 99 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek (16 lutego) w Ciechanowie.

Jerzy Hieronim Olszewski urodził się w 1919 roku w Rykaczewie. Jego ojciec był oficerem, ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku – w bitwie pod Strzegowem został ranny i zmarł po kilku tygodniach.

Jerzy Olszewski był członkiem NSZZ „Solidarność”, członkiem Związku Piłsudczyków, świadkiem ważnych wydarzeń w historii Polski i Ciechanowa. Był uczestnikiem delegacji na pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego i wielkim patriotą.
Przed wybuchem II wojny światowej przez rok studiował farmację na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji pracował m.in. w Ciechanowie, zajmował się też tajnym nauczaniem. Po wojnie ukończył kurs farmaceutyczny na Akademii Medycznej. Pierwszą pracę w zawodzie farmaceuty podjął w aptece przy ul. Wyzwolenia.
Do 1982 roku pracował w aptekach w Ciechanowie i Mławie. Przez kilka lat był inspektorem, a następnie zastępcą dyrektora ciechanowskiego oddziału Cefarm.
Był nauczycielem i wychowawcą młodzieży, m.in. w Liceum Medycznym, trenerem koszykówki, angażował się w działalność społeczną. W 1997 roku otrzymał nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego i tytuł Ciechanowianina Roku. Od początku działalności był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Związku Piłsudczyków, działaczem Solidarności.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Hieronima Olszewskiego odbędą się w piątek (16 lutego) o 12.00 w kościele św. Tekli.  Ceremonia rozpocznie się o 11.10 modlitwą różańcową.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco