Nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Temat dnia, Wiadomości

26 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego. Obszary te zostały objęte restrykcjami.

„Obszar zapowietrzony” wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmuje na naszym powiecie:

w gminie Grudusk miejscowości: Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Humięcino, Humęcino-Retki,

w gminie Regimin miejscowości: Jarluty Duże, Jarluty Małe;

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:

odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie;

niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa;

stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

niezwłoczne informowanie miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

„Obszar zagrożony” wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obejmuje:

w gminie Grudusk miejscowości: Borzuchowo-Daćbogi, Dębowo, Purzyce-Rozwory, Grudusk, Grudusk-Brzozowo,  Purzyce-Pomiany, Sokołowo, Łysakowo, Strzelnia, Pszczółki Górne, Przywilcz, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Nieborzyn, Stryjewo Wielkie, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Polanka, Pszczółki-Czubaki, Pszczółki-Szerszenie, Sokólnik, Stryjewo Małe,

w gminie Regimin: Szulmierz, Kalisz, Trzcianka, Kozdroje, Przybyszewo, Karniewo, Targonie, Grzybowo, Lekowo, Regimin, Pawłowo, Lekówiec, Kliczki, Kątki, Klice, Pniewo Wielkie, Pniewo-Czeruchy, Zeńbok, Bogdanka, Klin, Korczyn, Mościce, Stawy, Włodki, Włosty,

w gminie Ciechanów miejscowości: Modła, Modełka, Rydzewo, Wola Rydzewska,

w gminie Glinojeck miejscowości: Dukt, Zygmuntowo, Żeleźnia, Juliszewo, Kamionka, Kowalewko, Krusz, Szyjki;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;

wypuszczenia drobiu lub innych ptaków, w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach w obszarze zagrożonym nakazuje się ubój drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych oraz zakazuje się utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych.

w powiecie ciechanowskim:

  1. a) w gminie Regimin miejscowości: Kątki, Zeńbok, Przybyszewo,
  2. b) w gminie Grudusk miejscowości: Humięcino-Andrychy, Łysakowo

Fot. pixabay

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco