Odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Temat dnia, Wiadomości

 

Marek Marcinkowski został wicestarostą ciechanowskim

31 maja 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

Podczas obrad nastąpiło m.in. rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2020 roku, informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Podczas sesji nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego. Starosta Powiatu Joanna Potocka-Rak zgłosiła na to stanowisko kandydaturę  Marka Marcinkowskiego. Odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego  Marek Marcinkowski został wybrany na stanowisko Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego

Fot. FB/Marek Marcinkowski

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco