Ostatnie dni na podanie danych w spisie powszechnym

Temat dnia, Wiadomości

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostało kilkanaście dni. Obowiązku spisowego należy dopełnić do 30 września: samodzielnie przez internet, przez infolinię spisową lub w biurze spisowym. W przypadku telefonu od rachmistrza, zgodnie z ustawą nie można odmówić przekazania mu danych. Za niewypełnienie obowiązku spisowego grozi wysoka kara.

Samospis internetowy polega na uzupełnieniu wymaganych danych w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://spis.gov.pl). Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Możliwe jest też spisanie się w biurze spisowym (w Ciechanowie znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1). W tym miejscu dokonać można spisu przez internet. W wypełnianiu ankiety online pomagają pracownicy ratusza.

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej (od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99).

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub podczas wywiadu bezpośredniego. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (artykuł 17a ustęp 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Ich tożsamość można zweryfikować przez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 (należy wybrać 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

W przypadku odmowy wzięcia udziału w spisie rachmistrz sporządza notatkę. Na wniosek GUS sprawa następnie trafia do sądu i to on decyduje o ewentualnej karze. Za odmowę udziału w spisie można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco