Pilotażowy program Powiatu Ciechanowskiego

Wiadomości

We wtorek  ( 15 października) Starostwo Powiatowe popisało umowę na wsparcie OSP z Gmin: Glinojeck, Grudusk, Opinogóra i Regimin. Dofinansowanie trafiło do sześciu Jednostek OSP z Ościsłowa, Gruduska, Władysławowa, Targoni, Koziczyna i Jarlut Dużych – poinformowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

To pilotażowy program Powiatu Ciechanowskiego, adresowany do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Program w szerszym zakresie będzie kontynuowany w przyszłym roku. W ramach dofinansowania zakupione zostanie umundurowanie, sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone będą drobne prace remontowe w strażnicach.

 

Fot. FB/Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco