Trzy lata z programem „Rodzina 500+”

0
75

Od 1 kwietnia 2016 r., dnia startu programu „Rodzina 500+”, do polskich rodzin trafiło w sumie prawie 67 mld zł (dane na koniec lutego 2019 r., bez kosztów obsługi). Dziś świadczenie 500+ otrzymuje ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich osób do lat 18.

W praktyce oznacza to wsparcie w wysokości 6 tys. zł rocznie na dziecko, przy czym należy podkreślić, że świadczenie wychowawcze przysługuje w pełnej wysokości, czyli jest nieopodatkowane i nie są od niego odprowadzane żadne składki.

Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze dziecko.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który trafił w drugiej połowie marca do konsultacji społecznych, przewiduje m.in. zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

„Dzięki tej zmianie w sumie aż 6,8 mln dzieci zostanie wtedy objętych programem Rodzina 500+” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na koniec lutego 2019 r. 3,38 mln rodzin korzystało ze świadczenie wychowawczego. W tej grupie największy udział stanowiły rodziny z dwójką dzieci, których było 1 mln 505,5 tys., a ich udział w ogólnej liczbie rodzin ze świadczeniem 500+ wyniósł 63,18 proc.

Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem. W sumie 497,1 tys. jedynaków objętych było świadczeniem 500+, co stanowiło 20,86 proc. ogólnej liczby rodzin w programie.

„Wraz z likwidacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych świadczeniem wzrośnie o dodatkowe 2 mln dzieci. W sumie ze świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem” – mówi Elżbieta Rafalska.

Z programu Rodzina 500 + korzystają także rodziny wielodzietne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. rodzin, co stanowiło 16 proc. rodzin uczestniczących w programie.

„Program Rodzina 500+ przyniósł zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin oraz diametralnie odmienił postrzeganie roli państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej. Wiedzieliśmy od początku, że to w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju” – mówi Elżbieta Rafalska.

PODZIEL SIĘ

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię