Po raz dziewiąty rusza Szkoła Rodzenia

Temat dnia, Wiadomości

Szkoła jest finansowana przez Powiat Ciechanowski

-Zwiększenie wiedzy z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki nad niemowlęciem, to główne założenia Programu – Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia. Program realizowany jest wspólnie ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. Od 2012 r. z porad i zajęć edukacyjnych w naszej Szkole Rodzenia skorzystało ponad tysiąc rodziców z terenu całego Powiatu. Realizacją Programu zajmuje się Pani Agnieszka Kadecka Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, a wieloletnim Koordynatorem i świetną Położną jest Pani Ewa Rogozińska. Ze strony Starostwa Program jest prowadzony przez Panią Lucynę Borowik – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.
Fot. FB/ Joanna Potocka-Rak.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco