Podpisanie porozumienia o współpracy PUP Ciechanów – Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie

Temat dnia, Wiadomości

W dniu 3 września 2021 roku Robert Morawski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie oraz Izabela Kierska – Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie podpisali porozumienie o współpracy.
Celem porozumienia jest prowadzenie zajęć warsztatowych dla słuchaczy ww. Szkoły w zakresie promocji zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz przedsiębiorczości i kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
Planuje się organizację zajęć 4 razy w ciągu roku szkolnego.
Zajęcia prowadzić będą doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z tutejszego Urzędu.
Obydwie Strony porozumienia zakładają owocną współpracę w planowanym, wspólnym przedsięwzięciu.

Fot. PUP Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco