Policjanci przeprowadzili lustracje dróg

Temat dnia, Wiadomości

Policjanci ciechanowskiej drogówki zakończyli lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przeprowadzili 43 kontrole na terenie powiatu ciechanowskiego. To pierwszy krok przed rozpoczęciem działań „Bezpieczna droga do szkoły”

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili w rejonach szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego kontrole. Celem lustracji dróg było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”. Funkcjonariusze podczas lustracji dróg nie ujawnili nieprawidłowości.

 

Tegoroczne działania prewencyjno-kontrolne oraz profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych, zostaną przeprowadzone w na początku września.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco