Powiatowa Debata Społeczna

Wiadomości

Wnioski dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wczoraj ( 15 października) w auli Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie odbyła się lokalna debata społeczna pod hasłem: „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”.

Wprowadzeniem do debaty było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie insp. Grzegorza Grabowskiego, który ocenił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo. Ponadto wskazał działania profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne dedykowane mieszkańcom.

Główne tematy poruszane w trakcie debaty dotyczyły:
·        Oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego
·        Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
·        Przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego
·        Jak być widocznym, bezpiecznym na drodze?
·        Nowe zagrożenia – cyberzagrożenia
·        Narzędzia wykorzystywane przez Policje czyli Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Podczas debaty jej uczestnicy zgłosili wnioski, które w głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Fot. WORD Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco